Haber
06.04.2017


KROMOJENİK METOT: Enterobacteriaceae
*|MC:SUBJECT|*

RAPID’Enterobacteriaceae Agar

RAPID'Eterobacteriaceae, gıda ve çevre numunelerinde Enterobacteriaceae sayımı için kromojenik besiyeridir.

Hızlı cevap
24 saatte analiz sonucu
Konfirmasyon gerektirmez
■ Düşük maliyet
Numune başına tek petri
■ Kolay değerlendirme
Kırmızı koloniler
Otomatik koloni sayıcıyla uyumlu
■ Yüksek seçicilik
Validasyon
ISO 16140 NF Validasyonu
ISO 21528-2 Alternatif metodu

 

Dökme veya yüzey inokulasyon
37 °C - 24 saat inkubasyon
Belirgin koloniler
Hazır veya toz besiyeri

Detaylı bilgi - web sitesi
İletişim