Haber
12.09.2017


Gıda kaynaklı virusler

Virüs enfeksiyonları kışın daha sık görülür. Bununla birlikte, sıcak aylardaki salgınlar da nadir değildir. Enfekte bir kişiyle doğrudan temasın yanı sıra, kontamine gıdalar önemli enfeksiyon kaynağıdır. Salata gibi çiğ tüketilen gıdalar önemli risk kaynağıdır. 

Bakteriler gibi, virüsler de gıda yoluyla bulaşabilir ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Alarm verici gerçek şudur ki virüsler çok hızlı yayılabilir ve uzun süre yüzeylerde ve gıdalarda hayatta kalabilirler. Özellikle hastaneler, okullar ve bakım evleri gibi tesislerde, gıda kaynaklı virüsler sıklıkla salgınlara neden olur.

Hangi virüsler gıda yoluyla bulaşabilir?
Gıdalarda genellikle Norovirüsler bulunur. RASFF, bu yıl gıdalarda 23 norovirus vakası bildirimi yaptı. Dünya genelinde gastroenteritin en yaygın nedeni olan Norovirüsler, her ay binlerce enfeksiyona sebep olmaktadır. Bununla birlikte, Hepatit A giderek daha çok gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden olmaya başlamıştır. İtalya'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre, hepatit A virüsü, 911 hazır salata ve sebze örneğinden 18'inde tespit edildi (kaynak). Daha nadiren, rotavirüsler, sapovirüsler veya adenovirüsler gıda yoluyla bulaşabilmektedir.

Virüsler gıdalara nasıl girerler?
Bakterilerin aksine, virüsler yiyeceklerde çoğalamaz; gıdaya dışarıdan bulaşabilirler. İki bulaşma kaynağından bahsedilebilir. Birincil bulaşma ham maddelerden kaynaklanır. Örneğin, sebzeler henüz tarladayken kontamine su ile temas edebilir. İkincil bulaşma ise gıdaların işlenmesi, hazırlanması veya servis edilmesi sırasında ortaya çıkar ve kötü hijyen koşullarından kaynaklanır.

Gıda hazırlamada uygun hijyen, enfeksiyonların önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Ancak, uygulamada, hijyen gereksinimlerinin her zaman karşılanmadığı bir gerçektir. FSA tarafından yürütülen güncel bir araştırma, çalışanların çoğu zaman ellerini yeterince yıkamadıklarını ve viral bir hastalıktan kısa bir süre sonra eldiven kullanmadan gıda ile temas ettiklerini göstermektedir (kaynak).

Virüsler için yüksek riskli gıdalar, özellikle salata, taze ve dondurulmuş meyve ve sebzelerin yanı sıra midye ve istiridye gibi deniz mahsülleridir.

Gıdalardaki virüsler nasıl tespit edilir?
Gıdalardaki virüslerin tespiti için standart yöntem PCR'dır. Virüs kontaminasyonlarının belirlenmesindeki zorluk, besinlerin genellikle çok az miktarda virüs içermesidir - ancak bu virüs bir enfeksiyona neden olabilir ve bu nedenle güvenilir şekilde tespit edilmelidir. Buna ek olarak, yalnızca gıda değil, aynı zamanda su ve yüzeylerin de test edilmesi gerekmektedir. SureFast® Norovirus / Hepatitis A 3plex real-time PCR kiti ile aynı anda Norovirüs ve Hepatit A tespit edilebilmektedir.