Haber
02.09.2009


RIDA®COUNT Staph aureus - tespit teknolojisi geliştirildi!

RIDA®COUNT testlerinde mikroorganizmaların tespiti için kullanılan yöntem genellikle standart besiyerlerinin spespfik kromojenik tespit sistemleri ile kombinasyonuna dayanmaktadır. Mikroorganizmaların üremeleri sonucu oluşan renksiz koloniler spesifik enzimler ile karakteristik renk oluşturur. RIDA®COUNT ürün hattındaki tüm ürünler gıda ve yemler, yüzey numuneleri, membran filtrasyon ve hava numunelerinde mikroorganizma tespiti için uygundur.

İşlenmemiş gıda ve yemlerde spesifik bakteri enzimlerine benzer enzimlerin bulunduğu bilinmektedir. Gıda ve yemdeki bitki veya et hücresi kaynaklı olabilen bu enzimlerin RIDA®COUNT Staph. aureus ile yapılan analizlerde problemlere yol açtığı belirlenmiştir. Bu gıda enzimlerinin etkisi ile tüm test yaprağının renklenmesi sonucu testin değerlendirilmesi zorlaşmaktadır.
RIDA®COUNT Staph aureus kromojenik sisteminde değişiklikler yapılarak bu problem çözülmüştür. Değişiklik S.aureus kolonilerinin tespitini de oldukça geliştirmiştir. Yeni RIDA®COUNT Staph aureus (R1005) test yapraklarında koloniler eski ürüne göre çok daha fazla net bir biçimde zeminden ayrılmaktadır. 35 °C'de 24-48 saatlik inkubasyon sonucunda oluşan mavi haleli siyah koloniler tespiti kolaylaştırmaktadır. Geliştirilmiş yapraklarda kullanılan kromojenin olası matriks etikerini minimuma indirerek testin tüm gıda ve yem numunelerinde uygulanabilmesini sağlamaktadır.