Haber
03.09.2009


RIDA®COUNT E. coli/Coliform (R1007) AOAC onayı aldı!

RIDA®COUNT E. coli / Coliform (Ü. Kodu R1007) AOAC Araştırma Enstitüsü tarafından valide edilmiş ve onaylanmıştır (lisans no: 070901). Bu test kartının performansı et ve et ürünlerinde enstitünün 'Performance Tested MethodsSM' programı tarafından incelenmiş ve uygun olduğu bulunmuştur.

RIDA®COUNT’lar kullanıma hazır test kartları formatında dokuma olmayan membran kültür besiyerleridir. Kart çok katmanlıdır, zemin üzerinde besiyeri ve onun üzerinde test sıvısını absorbe etmek için inert polimer katmanlarından oluşur. En üstteki doku test kartının yapısal dayanıklılığını sağlar. Test kartının üzerini örten plastik yaprağın üzerinin karelere ayrılmış olması gelişen kolonilerinin sayımını kolaylaştırır.
RIDA®COUNT test kartlarının tespit tekniği, mikroorganizmaların tanımlanması için modifiye besiyeri içiren özel kromojenik sistemlere dayanmaktadır.
RIDA®COUNT E. coli/Coliform besiyeri modifiye edilmiş VRB (Violet Red Bile) besiyerinden oluşur. E. coli ve diğer koliformların tespiti ve ayırımı prensibi, öncelikle bu bakterilerin özel koloniler olarak büyümesi ve diğer bakterilerin gelişiminin ise safra tuzları tarafından inhibe edilmesidir. Koliform spesifik enzimlerin aktivitesi ile besiyerindeki kromojenik maddenin maviye dönmesi sonucu mavi veya mavi-yeşil koloniler oluşur. E.coli spesifik enzimler ise diğer kromojen maddenin mavi boya ve kırmızı-mor boya kombinasyonu ile mor ya da indigo renkli koloniler oluşumuna neden olmaktadır.
Bu sistem 35±1 °C'de 24 saat inkübasyon sonrasında E. coli ve diğer koliform bakterilerin kolaylıkla tespit ve ayrımını sağlamaktadır.