Haber
09.09.2009


Yeni Ürün: RIDA®COUNT Salmonella/Enterobacteriaceae

Yeni RIDA®COUNT Salmonella/Enterobacteriaceae test yaprağı üretim ortamından alınan örneklerin yanısıra gıda ve yem numunelerinde Salmonella tespiti için geliştirilmiştir. Kullanıcı, Salmonella tespitine ilave olarak diğer Enterobakterleri ayırt etme özelliğine sahiptir.

Gıda numunelerinde Salmonella tespiti için ISO 6579:2002 ‘ya göre ön-zenginleştirme yapmak gerekirken Enterobacteriaceae tespiti gıda homojenatından veya uygun dilusyonlardan direkt olarak yapılabilir. Yüzey hijyen kontrollerinde Salmonella veya toplam Enterobacteria tespiti ve sayısını bulmak için RIDA®COUNT Salmonella/Enterobacteriaceae test kartları yüzeye direkt uygulanabilir.

RIDA®COUNT’lar kullanıma hazır test kartları formatında dokuma olmayan membran kültür besiyerleridir. Kart çok katmanlıdır, zemin üzerinde besiyeri ve onun üzerinde test sıvısını absorbe etmek için inert polimer katmanlarından oluşur. En üstteki doku test kartının yapısal dayanıklılığını sağlar. Test kartının üzerini örten plastik yaprağın üzerinin karelere ayrılmış olması gelişen kolonilerinin sayımını kolaylaştırır.
RIDA®COUNT Salmonella test kartlarının tespit tekniği, X-α-Gal ve Salmon-β-Gal kromojenik maddelerini ihtiva eden modifiye VRB (Violet Red Bile) vasatına dayanır.
Safra tuzları Gram-pozitif bakterileri baskılar. X-α-Gal substratı Salmonella'ya özgü α-galactosidase enzimi tarafından indirgenir. Salmon-β-Gal substratı, Salmonella tarafından üretilmeyen ancak çoğu Enterobacteriaceae tarafından üretilebilen β-galactosidase tarafından indirgenir. Test kartlarının üzerinde mavi kolonilerin oluşumu tipik olarak Salmonella kolonilerini gösterirken mora yakın diğer bütün renkler veya indigo diğer Enterobacteriaceae türlerinin varlığını gösterir.