Haber
12.05.2010


Türk Gıda Kodeksi Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB Tebliği yürürlüğe girdi.

"TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDA MADDELERİNDE DİOKSİNLERİN VE DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.