Haber
30.09.2010


Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik

29 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile yem hammaddeleri ve yemler için Deoxynivalenol, Zearalenone, Ochratoxin A ve Fumonisin limitleri belirlenmiştir: