Haber
03.01.2011


Premi®Test

R-Biopharm AG, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, DSM tarafından üretilen Premi®Test ürünlerinin satışını devraldı. Premi®Test çeşitli hayvansal gıda maddelerinde antibiyotik kalıntılarının tespiti için kullanılan mikrobiyal tarama testidir.

Premi®Test, çeşitli hayvansal ürünlerde antibiyotik kalıntılarını 4 saatten daha kısa bir sürede tespit eden mikrobiyal tarama testidir. Premi®Test, et (sığır, domuz, kümes hayvanları), balık, karides, yumurta, karaciğer, böbrek, bal, plazma/serum, idrar ve yemde ß-laktamlar, sefalosporin, makrolidler, tetrasiklinler, sulfonamidler, aminoglikozidler, kinolonlar, amfenikoller ve polipeptidlerin kalıntılarının taramasında kullanılır. Premi®Test et analizleri için AOAC (Lisans no: 060.601) ve AFNOR (no.: DSM-28/1-06-06) onaylıdır.

Çiftlik hayvanlarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler ve diğer veteriner ilaçları hayvanların dokularında ilaç kalıntılarına yol açar ve bu kalıntılar hayvansal ürünlerde tüketiciler için risk oluşturur. Premi®Test, çiftçiler, mezbahalar, et işleme tesisleri ve kontrol laboratuvarları gibi gıda üretim zincirinin tüm üyelerinin hızlı antibiyotik taraması yapmasını sağlayan kullanımı kolay bir test kitidir.

Premi®Test termofilik bir bakteri olan ve birçok antibiyotik ve sulfa bileşiklerine karşı dirençsiz olan Bacillus stearothermophilus bakterisinin üreme inhibisyonuna dayalı olarak çalışmaktadır. Standardize edilimiş sayıda spor gerekli besinleri içeren agar ortamında gömülü olarak bulunmaktadır. Premi®Test 64 °C'ye ısıtıldığında, sporlar çimlenir. Ortamda hiçbir inhibitör maddeler bulunmuyorsa çimlenmiş sporlar ürerler ve üreme esnasında asit üretirler. Bu durum da ortamda mordan sarıya bir renk değişimi olarak görünür. Anti-mikrobiyal bileşikler yeterli miktarda (tespit limitinin üzerinde) olduğunda sporlar çimlenemeyecek ve dolayısıyla herhangi bir renk değişimi olmayacaktır.