Haber
10.06.2011


Gıdalarda EHEC Bakterisi ve Toksinleri

Son günlerde, bağırsak kökenli gıda kaynaklı patojen EHEC (enterohaemorrhagic E. coli) ile bağlantılı hastalık ve şüpheli vaka sayılarında artış gözlenmektedir.  Yetişkinlerdeki ağır hastalık ve komplikasyonlar dikkat çekicidir. Bazı vakalarda hastalık böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanan hemolitik üremik sendroma (HUS) yol açmaktadır. Bitkisel gıdaların yanında hayvansal kökenli çeşitli gıdaların salgın kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bazı ülkelerin Avrupa'dan sebze ithalatının durdurması çiftçiler ile sebze ithalatı yapan firmalar üzerinde önemli  ekonomik etkilere sebep olmuştur.
R-Biopharm gıda kaynaklı bu patojen ve toksinlerinin saptanmasında iki aşamalı yaklaşım sunmaktadır:

• SureFood® STEC real-time PCR tarama kiti
• RIDASCREEN® Verotoxin ELISA

SureFood® STEC real-time PCR tarama kiti tüm sebze türleri, süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi birçok gıda maddesinde, 22 saat içinde ilgili EHEC patojenin tespit edilmesini sağlar. Zenginleştirmiş kültürler RIDASCREEN® Verotoxin ELISA ile 2 saat içinde konfirme edilmektedir.
Real-time PCR, hızlı ve güvenilir şekilde STEC ve EHEC tespiti için geliştirilmiş etkin bir yöntemdir. Klasik mikrobiyolojik yöntemlere karşı en önemli avantajı süre ve Stx  1/2 virulans markerlarının spesifik tespitidir. Stx 1/2 spesifik referans genlerinin bulunmaması numunede STEC / EHEC olmadığını gösterir. Stx 1/2 pozitif örnekler diğer virülans genler ve serotipler (O104 gibi) için ilave testlerle tanımlanabilir. R-Biopharm tüm gıda matrislerinde bu patojenin hızlı ve güvenilir tespiti için SureFood® STEC tarama kitini sunmaktadır. CONGEN tarafından üretilen real-time PCR kiti, mevcut real-time PCR sistemlerinin çoğu için uygundur.
Alternatif olarak veya pozitif PCR sonuçlarının konfirmasyonu için R-Biopharm RIDASCREEN ® Verotoxin (R5701) immünolojik ELISA testini sunmaktadır. Bu testle STX1 ve STX2 Verotoxin proteinleri mitomisin içeren besiyerinde (mTSB) patojenin ön zenginleştirmesinden sonra tespit edilmektedir.